O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą systemowym. Psychoterapię indywidualną, rodzinną i par prowadzę od 2002r.
Mam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z:
- lękiem,
- depresją,
- zaburzeniami odżywiania,
- problemami w relacjach z innymi ludźmi,
- kryzysem, trudnymi doświadczeniami,
- stresem, nadmiernym obciążeniem,
oraz z rodzicami doświadczającymi problemów wychowawczych, a także z rodzinami i parami w kryzysie.
            W swojej karierze  zawodowej zajmowałam się prowadzeniem  zajęć socjoterapeutycznych oraz terapii indywidualnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywałam w Stowarzyszeniu „APERIAMUS – Wspieranie Rozwoju Osobowego”, w którym od 2002r. do grudnia 2015r. prowadziłam psychoterapię indywidualną, rodzinną i par, a także warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego NANOVO.
Od czerwca 2014 roku do kwietnia 2022 roku współpracowałam także z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie prowadziłam psychoterapię osób dorosłych i młodzieży borykających się z anoreksją, bulimią, kompulsywnym objadaniem się.
Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Pracuję w nurcie systemowym pod stałą superwizją superwizorów z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu.


Aperiamus Gabinet Psychoterapii Systemowej

Popularne posty