"Nie można rozwiązać problemu posługując się tym samym sposobem myślenia, który go stworzył"
Albert Einstein